Skip to main content

Kbit< 154. Cyfres Newydd. Cyf. XIII. "NID LLAI FY NGOLEUNI I O'CH GOLEUO CHWL' Y LLUSERN: CYLCHGRAWN MISOL AT WASANAETB Egiwysi ac Ysgolion Sabbothol y Methodistiaid Calfina/dd. DAN OLYGIAETH Y PÄRGH. OWEN PARRY, CEMÄES, MON, PARCH. JOHN WILLIÄMS, LIYERPOOL HYDEEF, 1905. CYNNWYSIAD. Nodiadau Cyffredinol................................... 345 Iawn Ymddygiad a Chyfeillgarwch....................... 150 "Cynghor i Flaenoriaid Newyddion." Gan Richard Jones, (Asiedydd)............................................ 151 "Eisieü Myn'd Adref." Gan Miss Annie E. Hughes, Amlwch 155 Gwersi yr Ysgol Sabbothol................................ 155 Amser i'b Adar Ganu. Gau Einion ......................... 160 Llyfrau Newyddion ....................................... 160 r.r_-.-_M.-i.-.*,"."-*-*- *L "i. *' " * " * * » * PRIS CEINIOG. Jrgraffwyd gan Gwmni y Cyhoechb' rr Cymreig (Cyf), yn Swỳddfa'r " Oenedl," Caernarfon.