Skip to main content

./ /ÿ<$^^''l~nt*--' * Ehit- 151. Cyfres Nitwydd. Cyf. XIII. "NID LLAI FY NGOLEUNI I O'CH GOLEUO CHWI." Y ÜUSERN: CYLCHGRAWN MISOL AT WASANAETH Eg/wys/ ac Ysgol/on Sabbothol y Methodistiaid Calfína/dd. DAN OLYGIAETH Y PÄRGH. OWEN PARRY, CEMÄES, MON, a'r PÄRCH. JOHN WILLÎAMS, LIYERPOOL. GORPIIENAF. 1905. CYNííWYSIAD. Nodiadalt Cyffredinol................................... 97 Rhai Cymeriadau ....................... ............. 102 W. J. Robbots (Esillydd y Bathodyn Aur 1904—1905) ......... 105 Arholiad Cyfundebol yr. Ysgol Sabbotho:................... 106 Can y Telynor./ '^an W. P................................... 106 Gwersi yr Ysí/ol Sabbothoi................................ 107 Llyfrau Newyddion ....................................... 112 PRIS CEINIOG. Argraffwyd gan Gwmni y Cyhoeddvyr Cyrnreig (Cyf), yn SwyddfaW " Genedì," Caernarfon. -------------------------------^-S