Skip to main content

'.<-¥- ;. "^ Rhiî 144. Cyfres Newydd. Cyf. XII. "NID LLÄI FY NGOLEUNI I O'CH GOLEUO CH Y LLUSERN. CYLCHGRAWN M I S O L AT WASANAETR Eglwysi ac Ysgolion Sabbothol Methodistiaid* Calfìnaidd. ?/ DAN OLYGIAETH Y PARCH. OWEN PÄRRY, CEMÄES, MON, a'r PARCH. JOHN WILLIAMS, LIYERPOOL. EHAGFYE. 1904. OYNNWYSIAI): NODIADAU Cyffredinol.......................................177 Y Nadolig. GUn Rhydfab ............ .......................181 Dylanwad y Mhddwl ar y Cokfi..........................3 82 Elias yn Pregethu yn Ysgubor y W----- ...................184 GWERSI YR YisGOL SUL— Y Dosbarth Jeuengaf .................................186 Y DitSBARTH Hynaf ................................... 187 Llyirau Newyddion ................... ...................190 www"u"v* PRIS CEINIOG *%-.s%%vw Argroffuyd gan Gwmni y Cyhoeddwyr Cymrtig [Cyf), yn SwyddfaW 44 Genedl" Caernarfon.