Skip to main content

:;- / -<' v--^ Rhif 136. Cyfres Newydd. Gyf. XII. "NID LLÄI FY NGOLEUNI I O'CH GOLEÜO CHWI.' Y LLUSERN: CYLCHGRAWN MISOL AT WASANAETB Egiwysi ac Ysgolion Sabüothol y Methoüistiaiü Calfína/dd. DAN OLYGIAETH Y PARCH. OWEN PARRY, CEMÄES, MON, a'r PARCH. JOHN WILLIAMS, LIYERPOOL. EBRILL, 1904. CYNNWYSIAD: NODIADAU CyFFREDINOL ....................................... 49 Y Cyfarfod Eglwysig—ei bwysigrwydd a'r modd i'w gynal. Gac y Parch. Owen Hughes, Amlwch........................... 54 Yr Hen Athraw ........................................... òl GWERSI YR YSGOL SüL— * Y DOSBARTH lEUENGAF .................................. 58 Y DOSBARTH HYNAF.................................... 60 Llyírau Newydüion......................................... 64 PRIS CEINIOG. Aryraffwyd yan Gwnmi y Waty Omedl aethol Cyir,reiy {Cyf.), yn Swyddýa'r «Gmedl?' Caernarfon.