Skip to main content

Esif ISö. Cyfhes Newydd. Cyf. XII. "*ID LLAI FY NGOLEUNI I O'CH GOLEÜO CHiffl. y LLUSERN: CYLCHGRAWN MISOL AT WA8ANAETH Eê'WySL ?,c Ysêolion Saböotho/ y Methoúistiaid Calfìnaidd. DAN OLYGIAETH Y PARCH. OWBN PARRY, CEMAES, MON, a'r ^ PABCH. JOHN WILLIÄMS, LIYERPOOL. ÜYNNWYSIAD: NODIADAU CYFFREDINOL ................. Arabedd a Digrifwch .......... ........................... ?3 Y Nefoedd. Dewi Havhesp ... .............................. 3s Y Cyfarfod Eolwtbig-m bwysigrwydd'a r 'modd i'w gynal Gan08 y Parc-h. Owen Hughes, Amlwch D0 Lltfrau Newyddion ............. .............. ' *----- 39 ÖWERSI YK YsGOL SUL— '........ ....... ............ 42 Y DOSBARTH JEUENGAF Y DOSBARTH HTNAF............................ ....... 43 Ehodd o Peibl. Wüliam Thomas (Merddyn)..................... 44 Y Breioiiiau Tragwtddol ................... 48 ................................... 48 PRIS CEINIOG. Aryraffwyd gan Gwmni y Wasg Omedl- aethol Gyrnrdg (Cyf.), ŷn Swi/ddfa'r " Genedl," Gaernar^on. J