Skip to main content

■'■-■''•' ' ■ - ■ 5T"----------■---:-----i------------------ Ehif 126. Cyfres Newydd. Cyf. XI. "NID LLÀI FY NGOLEUNI I O'CH GOLBÜO CHWI.' Y LLUSERN: CYLCHGRAWN MISOL AT WASANAETB Eg/wysi ac Ysgolion Sabbothol y Methodistiaid CaIfìna/dd. DAN OLYGIAETH Y PARCH. OWEN PARRY, CEMAES, MON, a'r PARCH. JOHN WILLIAMS, LIYERPOOL. MEHEFIN, 1903. CYNNWTSIAD: • Nodiadau Cyffredinol ................................................................... 81 CWESTIYNAU YR ARHOLIAD CyFUNDEBOI............................................... 86 Y Dechreuwr Canu ...................................................................... 90 GWERSI YR YSGOL SuL..................................................................... 91 PRIS CEINIOG. AryraJJwyd gtm Livnmii y Wasg Genedl- aethot Cìymreig {Cyf.), yn Swyddýa'r "GenMt," Üaernar^on. I