Skip to main content

—jr Bbif 121. Cyfres Newydd". Cyf. XI. «NID LLÄI FY NGOLEUNI I O'CH GOLEUO CHWL' Y LLÜSERN: CYLCHGRAWN MISOL AT WA.SANA.Era Eglwysi ac Ysgolion Sabbothol y Methodistiaid Calfinaidd. DAN OLYGIAETH Y V PARCH. JOHN WILLIAMS, LIYERPOOL; . t * A'R \\ PARCH. RICHÄRD HUMPHREYS. IONAWR, 1903. ~ OYNNWYSIAD: NoDIADAB C'YFFREDINOL ...................................................... 1 Mabolaeth y Credinẁyr. Gan y Parch. W. Jones, M.A., Fourcrosses .......................................................... 5 Y Diweddar Dr. Lewis Edwards. Dau Lythyr............ 7 Hyfforddwr Pen. XII...................................................... 8 GWERSI YR YsGOL SlTL......................................................... 10 Llyfrau Newyddiôn......................................................... 16 Ariangarwoh. Gan Melinog ............................................ 16 PRIS CEINIOG. Aryroffivyd yuii Gwrnwi y Wasy Ctenedl- ^!|p4 * adhol Gyrnrtiy (Cyf), yn Swyddýa'r '^^((^^^ " Genedl," Caernarfon. í Jä\4-yí jLAS _—^—__—^—^-------------«g—p^S<0^^^g^g