Skip to main content

"NID LLAI EY NGOLETTNI I O'CH G0LET70 OH^I." Y LLUSERN: CYLCHGBAWN MISOL AT WASATÍAETH EGLWYSI AC YSGOLION SABBOTHOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD AM Y FLWYDDYN 190 3. DAN OLYGIAD Y PARCH OWEN PARRY, CEMAES, MON, a'e PARCH. J. WILLIAMS, LIYERPOOL. HEN GYFRES Cyf. XX. CYFRES NEWYDD Cyf. XI OAERNARFON: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD OAN GWMNl'R WASG GENEDLÀETHOL GYMREIG (CYF.). 1903.