Skip to main content

^P-'Äẅẅí. -*'':>.MMM'M:.:■"'':/".'■.'.':>"r-^..: ': ■'• ^fipÿ'^SíESS^lí Ehit?'ì1T. '.Cyfîies Hewydî). Cyf. X "NID LLAI FY NGOLEUNI I O'CH GOLEUO CHWI. LLUSERHi CYLCHGRAWNf MISOL AT WASANAETB ^ Eglwysi ac Ysgolion Sabbotho/ y Methodistiaid Calfinaidd. DAN OLYGIAETP Y PÄRCH. JOHN WILLIÄMS, LIYERPOOL; A'fl ' PÄBGH* RICHäRD HUMPHREYS, bontnewydd. EDJ, 1902. CYNNWYSIAD: Möm&DAü Cye.fbedinol..,, ........ .-....*..........____.... 129 YB YSGOL áABBOTHOL 'ÊEL ÜN 0'K MoDDION GrOBEU AT DDAR- PABU DYN I FOD YN DDEFNTDDIOL YN "NHEYBNAS Y Cyjtbyngwr. tfan y diweddar Bareh. T. Eoberts, Jeruslaem 133 Mebyd. Grau Owen J. Willianis, Bryúìdr Statiou'.......... . Í35 Maes Llafub y Plant .....................'T"....'.. .... 13B GrWEE^I YB Y8GOL SUL .____............................. 136 " Canys " TN Bhuf. 1, 17. Gan Awdwry Nodiadau...... . Hô' Llyebau NewYddion...................................................... 144 tudub, aled ............................................ 144 PRIS CEINIOG áryraffuyd yun Oumni y Wasy Genedì- aetlol Gìmrdg (Cyf), yn Swydâýa'r ■■■■■■;.■„ ■■■ i,,, ., „ Uenedl" Caemarron. MM:M:f::M:mM%M:'i:MMfMMM': ■;:■-; ::sf-MAí.-.^s:-.