Skip to main content

Rhif 116. Cyfres Newydd. Cyf. X 'NID LLAI FY NGOLEUNI I O'CH GOLEUO CHWI.' Y LLUSERN CYLCHGRAWN MISOL AT WASANAETB Eglwysi ac Ysgolion Sabbothol y Methodistiaid Calfìnaidd. DAN OLYGIAETH Y PARCH. JOHN WILLIÄMS, LIYERPOOL; A'R PARCH. RICHARD HUMPHREYS, BONTNEWYDD. AWST, 1902. CYNNWYSIAD: Nodiadau Cyffredinol___ .............................. 113 Hyfforddwr. Pen. XII.. *................................118 " Coron Henafgwr yw Gwallt Gwyn." Gan Menaifab..... 120 GWERSI YR YSG0L SlJL . ,.................................. 121 IìLYFRAU NEWYDDION...................................................... 128 Y Farchnad Ysfrydol. Gan R. ap G. Ddu, Eifion......... 128 atfW^m**^m**Ê+***m * PRIS CEINIOG. ^SVkNVw\N%W Aryraffwyd yun (jwmni y Waag Genedl ûethol Oymreig (Cyf.), yn Swyddfa'r " Geiiedl" Caemarfon.