Skip to main content

'ÎÌHTFÌIS* Cyfres Newydd. CYF. X "NID LLÄI FY NOOLEUNI I O'OH GOLBUO CHWI Y LLUSERN: CYLCHGRAWN MISOL AT WA8ANAETH Egiwysi ac Ysgolion Sabbothol y Method/stiaid Oaifinaidd. DAN OLYGIAETH Y PARCH. JOHN WILLIÄMS, LIYERPOOL; A'R PARCH. RICHÄRD HUMPHREYS, BONTNEWYDl. MAI, 1902. CYÎÇNWYSIAD: NODIADAU CyFFREDINOL.................................. 65 Person Crist. Gan John Owen, Artliog ................... (ìS- PBYDLONDEB i FODDION GRAS -----........................ 69" Diffygion a Rhagoriaethau yr Ysgol Sul. Gan T. O., Abersacb........................................... 71 Yr Arholìad Cyfundebol................................ 73 Caetref yr Amddifaid, Bontnewydd. Gan Alafon ...___ 73 Gwersi yr Ysgol Sul................................ 74 Ellen yn Marw. Gan Owen J. Williams, Brýnldr Station ... 79 Llyfrau Newyddion............................. 80 PRIS CEINIOG. â ryraffwyd yun (Jwmni y Wasg Genedl- aethol Bymreig {Cyf.), yn Swyddfa'r " Genedl" Gaemar*on.