Skip to main content

Ehtf 97. Cyfres Newydd. Cyf. IX. fv" îîd llai fy Igoleuniíi o'ch Ooleuo Clrwi." Y LLUSERN CYLCHGRAWN MISOL A.T "WASANAETB EGLWYSFAC YSGOLION SABBOTHOL Y METHODISTIAJD CALFINAIDD. Dan Olygiaeth y Parchn. J. WILLIAMS. Liverpool, ac R. HÜMPHBEYS, Bontnewydd. IONAWR, 1901. CYNNWYSIAD: NODIADAU CYFFREDINOL .... ................ . 1 Enwogion Y Misoedd . Gan Anthropos................ 5 Saith Dymor Dyn. Gan Einion, Rhostryfan............ 7 Dymuniad a Diolch. Gan John Lewis, Dublin ........ 7 Y Bwa ar y Cwmwl. Gan M. E'. Jones, Frenteg ...... 7 Hyfforddwr Pennod X. ........................ 8 GWERSI YR YSGOL SUL ................................. 10 NoDIADAU AR L.YFRAU.............................. 16 {.- .*.«.••-."•"."« PRIS CEINIOG. Agraffwyd gan iiwmni y Waag Genedlaethol Oymreig {Cyf.) yn Swyddfa'r " Genedl" Caernarfon.