Skip to main content

Rhif 88. Cyfäes Newydd. Cyf. VIII. " îîid llai fy Ngoleuni i o'ch Gtoleuo ehwi." ?* Y LLUSERN itf* CYLCHGRAWN MISOL AT WASANAETH EGLWYSI AC YSGOLION SABBOTHOL Y METHODISTIAID CALEINAIDD, Ban Olygiaeth y Parchn. J. WILLIAMS, Liyerpool. ac R. HTrMPHREYS, Bontnewydd. EBRILL 1900- -«■b'S.'i.'WWW.* CYNNWYSIAD: Nodiadau Cyffredinol....................................... 49 ! Hyfforddwb. Pennod IX. (Macs yr ArhoJiad Cyfimdebol)....... 52 . Lle Mae Ein Diffygion. Gan S. S. T..................... 54 ! | Diwylliant y Meddwl. III. G-an y Parch. O. Parry, Cemaes. 55 ! ÖWERSI YR YSGOL SuL........................................ 57 \ Llyfrau Newyddion......................................... 64 i PRIS OEINIOG. ârgraffwyd gan Gwmni y Wasg Genedlaethol Gymreig (Cyf) . * yn Swyddfa'r '* Genedl" Caemarfon.