Skip to main content

iY LLUSERN 9Ç* CYLCHG RAW N MISOL AT WA8ANAETH EGLWYSI AC YS60LI0N SABBOTHOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD, Dan Olygiaeth y, Parchn. J. WILLIAMS, Liverpool, ac R. HTJMPHREYS, Bontnewydd. GORPHENAF, 1899- ■vs*>s%sw -.-.-.».■.■.».-.«.■.*. *w*w» CYNNWYSIAD: Nodiadau Cyffredinol.................................■... 97 Priodasgerdd (Y Parch. John Williams, Princes Road. a Miss C. M. Hughes, Y Wylfa, Mon, a Winterdyne, Lerpwl) .... 99 Yr Hyfforddwr, Pen. IX................................. 100 Nodiadau o Ddarlithiau y Parch. Lewis Edwards, D.D., Bala, ar DduWinyddiaeth. VI. Llygredigaeth' ac Euogrwydd Dyn. Gan W. William*, Rhostryfan*...................... 102 Cynghor Mr. Henry Lewis, Bangor, i Blant Gwobrwyedig Abfon, yn Nghyfarfod Misoi. Mhhefin. Gan Alavon .. 103 Y Dydd Hwyaf. Gan Anthropos............................. 103 Anfarwolion Llansannan. Gyda Jìarlmi..................... 104 gwersi yr ysgol sul........ .............. ........ 106 Llyfrau Newyddion......................................... 112 PRIS CEINIOG. Argraffwyd gan Gwmnì y Wa$g Genedlaethol Gymreig (Cyf). yn SwyddfaW " Genedl" Gaemàrfon.