Skip to main content

Rhif 72. Cyfres Newydd. Cyf. VI. " Uid llai fy Igoleuni i o'ch Groleuo Chwi." ŵfeS^SöESeíésíi^SotSe r^\~ £/"** Ot^ẃ- QT~ì' Q£ k CV"~"V.. C IY LLUSERNi xw CYLCHGRAWN WI80L AT WASANAETH EGLWYSI AC YSGOUON SABBOTHOLY METHODISTIAID CALFINAIDD, Dan Olygiaeth y Parchn. J. WIIILAMS, Iiverpool, ac R. EOMPBBEYS, Bontnewydd. RHAGFYR, 1898- CYNNWYSIAD: ' Nodiadatj Cyffredinol ...................................... 177 Darllen. Gaii W. H. E., Llanîairfcchan.................... 180 j Yr Hyfforddwr, Pen. VIII..............................___. 181 * J Gwersi yr Ysgol Sul........................................ 183 $ Barddoniaeth : " Galwad i Bi.ant," gan Sion Lleyn........ 189 J NoDlADAU AR LYFRAU........rf.............................. l'JO ì •.-.-.-.-.-.-.*.• PRIS CK1N10G. çT Argraffwyd gan Ownvni y Wásg Genedlaethal Gynireiç (Cyf), yn SwyddfaW " Oenedl" Caernarfon.