Skip to main content

Rhif 71. Cytres Newydd. Cyf. VI. " Nid llai fy Ngoleuni i o'cli &oleuo Chwi." 3tì i ro^^"^ rbc^rtí^' <"oö^?o<r i ._ W LLUSERN &?&f P^^PP^P^PW? p^?^ ?QepO-' pO^pö^pOspO* pC??£#g~ j CYLCHG RAWN MI30L AT "WASANAETH EGLWYSI'AC YSGOLION SABBOTHOL Y METÍIODISTIAID CALFINAIDD. Dan Olygiaeth y'K Parchn. J. WILIIAMS, IWerpool, ac R. HUMPHREYS, Bontnewydd. TACHWEDD, 1898- CYNNWYSIAD: \ NODIADAH CyFFREDINOL...................................... 161 Yr Hyfforddwr, Pen. VIII.,................................. 165 5 Er Cof am Mrs. Anne Thomas, Coed Gwydryn, Wabnfawr___ 166 J \ ^ARDDONIAETH : " BybDRA'r OeS," ÖAN J. G................. ] 66 Colofn Athrawon ac Athrawesau............................ 167 J Parch. W. R. Jones, Enoedi, Caernarfon.................. 168 J GwEBSI YR YsOOL SlTL..................................... 170 í PRIS CE1N10G. Argraffwyd gan Gunwi y Wasg G(n(dIa<1lol Gi,n>niq (Cyf.), yn StcyddfaW " Gencdl" Caernarfon.