Skip to main content

Rhif öí). Jf í ,. - .. i—i____ife= --—f_____/—.---*' > -- — Cyfres Newydd. Cyf. VI. 1' Nid llai fy Ngoleuni i o'ch G-oleuo ChwL,, l*&<?&$ Y LLUSERN «3* ?QX?G£?aR9G*?GR?QRÌ CYLCHGRAWN MISOL AT ■WASANAETII EGLWYSI AC YSGOLION SABBOTHOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD, Ban Olygiaeth y Parchn. J. WILLIAMS, Liverpool, ac R. HTIMPHREYS," Bontnewydd. MEDI, 1898. CYNNWYSIADl | Nodiadau Cyffredinol ...................................... 129 î Yr Hyfforddwr, Pen. VIII.................................. 133 [ Y Bywyd Axifeii.aidd ...................................... 135 Barddoniaeth ......,....................................... ] 36 Colopn Athhawon ac Athrawf.sau........*.................. 137 GwF.RSI YR YsOOL Sui......................................... 138 A DOLYGIADAT' AR IìYFRAU ........,....................... . . . . 144 PRIS CEINIOG Argraffwyd gan Gwmni y Wasg Genedìaethol Gymreìç (Cyf.)y {_ , yn SwyddfaW " Genedl" Caernarfon.