Skip to main content

íl/í àT- /u Rhif 65. Cyfres Newydd. Cyf. VI. " Md llai fy tfgoleimi i o'ch. (roleuo Chwi." A' * ö C* rx> <f\ <^s c^y^w^ r ac*v1Ç>c)K !^)c^>\ií^ ^O'^dHA)!^ 8? JW ?QC Y LLUSERN CYLCHG RAWN MISOL AT 'WASANAETH EGLWYSI AC YSGOLION SABBOTHOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD, Dan Olygiaeth y Parclm. J. WILLIAMS, Liverpool, ac K. HTTMPHREYS, Bontnewydd. MAI, 1898- rwy»* CYNNWYSIAD: } NODIADAU CyFFEEDINOL ...................................... 60 í Ye Hyffobddwe, Pen. VIII................................... 69 i Gweesi yb Ysgol Sul........................................ 71 í Colofn Athbawon ac Atheawesau .......................... 79 \ Baeddoniaeth ;— ' Emyn—" Hunanymwadiad." Gan Creigros, Caergybi...... 80 NODIADAU AE LyFEAU........................................ S0 PRIS CEINIOG. Argraffioyd gan Gwmni y Wasg Oenedlaethol Oymreig [Cyf), yn SwyddfaW " Genedl" Caernar/on.