Skip to main content

Rhif 03. Cyfres Newydd. Cyf. VI. " Ifid llai fy ìfgoleuni i o'ch' Groleuo Chwi." Y LLUSERN ew5ŵfvi CYLCHGRAWN MISOL AT WASANAETH EGLWYSI AC YSG0L10N SABB0TE0L Y METHODISTIAID CALFIMIDD, Dan Olygiaeth y Parchn. J. WILLIAMS, Liverpool, ac R. HUMPHREYS, Bontnewydd. 'S^ MAWRTH, 1898- CYNNWYSIAD: NODIADAU CyFFEEDINOL ....... .............................. Y Beibl yn Ngoleuni Darganfyddiadau Diweddar. II. GanMr. Job Owen, Llanberis. . ............... ................ Sylwadaü ae Psalm II. Gan y Parch. R. S. Thomas, Abercynon Yr Efengyl yn ol Marc................................... GWEESI YR YSGOL SüL : — Dosbarth Hynaf ................................. Dosbarth Ieuehgaf............................... Colofn Athrawon ac Atheawesau............................ NODIADAU AR LYFRAU ........................................ Gostyngeiddewydd. Gan Eiuion, Rhostryfan.................. Er Cof am y Diweddar Jìarchedig Ebenezer Evans, Bodedeen, Mon. Gan Trerlyn, Caergybi ......................... 33 36 39 42 44 46 47 47 48 7 -' 48 VNVSSV%1ìWWSìS'AV «"»*»«»-»*■.*.■» ■ PIUS CE1NI0G s.rgraffwyd gan Owmni y Wasg Oertedìacthoì Oymreig (Cyf), yn SioyddfuW " Oenedl" Caernarfon.