Skip to main content

Rhif LöJ? ±±JéJ Cyfres' Newydd. Cyf. VI. * Wl llaijy Jgoleuni i o'cìi Groleuo Chwì.n ♦«Wüw* CY LC HG RAW N M ISO L AT WASÀJTAETH EGLWYSIAC YSGOLION SABBOTHOL Y METHODISTIAID CALEINAIDD. Dan Olygiaeth y Parchn. J. WILLIAMS, Liverpool, ac R. HTJMPHREYS, Bontnewydd. IONAWR, 1898- CYNNWYSLAD; NODIADAU CyFFREDINOL ...................................... 1 Y Beibl yn Ngoleuni Darganfyddiadau Dfweddar. I. GanMr. Job Owen, Llanberis.....,.............................. 5 Colofn Athrawon ac Athrawesau...................,........ 8 CWESTIYNAU AE Y MAES LlaFUR.............................. 9 GWERSI YR YSGOL SUL :— Dosbarth Hynaf................................. 10 Dosbarth Ieuengaf .............................. 13 NoDIADATJ AR LîFRAU............,...................,....... \Q Mae Dydd y Farn i Ddod. Gan Huw Ap Ioan, Llangoed...... 16 PRIS CEINIOG. Argraffwyd gan Gwmni y Wasg Oenedlaethol Gymreig {Oyf), yn Swyddfa'r " Genedl," Caernarfon. ----------------------------. —--------------------u