Skip to main content

Rhlt 60. Cyfres Newydd. Oyt. V. " lid llai fy Ifgoleiiiii i o'ch ö-oleuo dnri." IY LLUSERN CYLCHGRAWN MISOL AT WA8ANAETH EGLWYSIAC YSGOLION SABBOTHOL Y METHODISTIAID CALEINAIDD. Dan Olygiaeth yà Parchn. J. WILLIAMS, Liverpool, ac R. HUMPHREYS, Bontnewydd. RHAGFYR, 1897- CYNNWYSIAD: Nodiadau Cyffeedinol ............................,......... 177 Colofn Atheawon ac Atheawesau............................ 180 Atheaw yn ye Ysgol Sul.................................... 180 CWESTIYNAU AE Y MaES LlAFUE.............................. 181 GWHBSI YE YsGOL Sul : — Dosbarth Hynaf .............................,,, 182 Dosbarth Ieuengaf .............................. 186 \ Emyn......................................„................. 188 í NoDIADAU AE LYFEAU......................................... 189 í «.■.■.■.■.■.■.■.■.■^■. «.■»■.■.-.■. ■.■."■ ".".".".".". ".».■.«."« '»*."•«•«»".• •'•''Ì PRIS CEINIOG. Argraffwyd gan Owmni y Wasg Genedlaethol Gymreig {Cy/)f n Swydd/a'r " Oenedly" Caernar/on.