Skip to main content

Rhie 58. Cyfres Ne"wydd. " Siíl llai fy Ngoleuiii i o'cK G-oleuo GlrwL" ■^JcAAj^/t^'^aí^N^jc^ ^fcc^^jírí Ajtr^^cA ftxf<A}à*s Aìcr\rx>J:Y^cr:^30 Y LLUSERN '^•wy^^ sW 'äe^^bcfci äfâŵ CYLCHGRAW N MISOL AT WASANAETH . EGLWYSI AC YSGOLION SABBOTHOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD. Dan Olygiaeth y Parchn. J. WILLIAMS, ► Liverpool, ac R. HUMPHREYS, Bontnewydd. HYDREF, 1897- gf CYNNWYSIAD: NODIADAU CYITEEDrNOL...................................... 145 Bbibl y Pregethwr. Gan Anthropos ....................____ 149 J Defosiwn Crefyddol. Gan J. Roberts, B.A., Llangoed.......150 GWERSI YR YSGOL SuL : — Dosbarth Hynaf ................................ 151 Dosbarth Ieuengaf .............................. 157 GoFYNIAD AC ATEB............................................ 159 .-.-.-.-.-.*.-.*«* PRIS CEINIOG. Argraffwyd gan Gwmni y Wasg Genedlaethol Gymreig (Cyf.), yn SwyddfaW " Genedl" Gaernarfon.