Skip to main content

Rhif 57. Cyfres Newydd. Cye. V. " Md llai fy Ngoleuni i o'ch &oleuo Chwi." Y LLUSERN >VVfâA ẁe<*i CYLCHG RAW N M ISO L AT WASANAETH EGLWYSI AC YSGOLION SABBOTEOL Y METHODISTIAID OALFINAIDD. Dan Olygiaeth y Parchn. J. WILLIAMS, Liverpool, ac R. HTJMPHREYS, Bontnewydd. %%s*. MEDI, 1897- r* CYNNWYSIAD: Nodiadaü Cyffredinol ...................................... 129 Ee Cof am Miss Jane Roberts, Bo>ttnewydd................... 132 Gweesi tr Ysool Sul :— Dosbarth Hynaf ................................ 133 Dosbarth Ieuengaf .............................. 139 .'■,.V.V.'.'.'.V.'.V.,.,.V.%V.V.V.SSSSSSS1iS'WSV%Vi.hSSVHSJ.SV PRIS CEINIOG. Argraffwyd gan Owmni y Wasg Oenedlaethol Oymreig (Cyf.), yn SwyddfaW " Genedl" Oaernarfon. . . . . . i*-"