Skip to main content

Rhie 54. CYPRES îî"EWYT>D. Cyf. V. " Nid llaî fy Ngoleuni i o'cîi Groleuo Chwi." X3ék3étf%*ö6tf36>£*è ì£3ét&6 k5à &% ì&d itö6&Ì56ìíÖ6SéiGê^36^6 *<* IY LLUSERNS W&9G ?c> se^ tf"*i CYLCHGRAWN MlS O L AT WASA^NTAETH EGLWYSI AC YSGOLION SABBOTHOL Y METHODISTIAID CALEINAIDD. Dan Olygiaeth y.: Parchn. J. WILLIAMS, Liverpool ac R. HUMPHREYS, Bontnewydd. MEHEFIN. 1897- &mm CYNNWYSIAD: í NODIADAU CyFFREDINOL ........................... } Y Gtmanfa Gyffredinol a'e Arholiad Cyfundebol C GWERSI YR ŸSGOL SUL :— Dosbarth Hjnaf ...................... Sl 83 86 ) Dosbarth Ieuengaf .............................. 91 Adolygiadatj ar Lyfrau 94 '.*.*.*.".".*•"•"•*•"•" PRIS CEINIOG. Argraffw'yd gan Gwmni y Wasg Genedìaethól Gymreig (Cyf), yn Swyddfa'r " Genedl" Caernarfon.