Skip to main content

Rhlf 53. Cyfres Newydd. Cyf. V. q " lid llai fy Ngoleuni i o'ch Goleuo Chwi. i n CYLCHGRAWN M1SOL AT WASANAETH EGLWYSI AC YSGOUON SABBOTHOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD. Dan Olygiaeth y: Parehn. J. WILLIAMS, Liverpool, ac R. HUMPHREYS, Bontnewydd. *fj| MAI, 1897- CYNNWYSIAD: Nodiadau Cyetredinol ...................................... 6ó Y Llyfe Hymnau Newydd.................................... 69 Salmau Natur............................................... 73 gweesi ye ysgol sul........................................ 75 Barddoniaeth................................................ 80 NODIADAU AE LYFEAU ........................................ 80 Manion...................................................... 80 PRIS CE1NI0O. Argraffwyd gan Owmni y Wasg Oenedlaeíhol Oymreig (Cyf), yn Swyddfa'r " Oenedl" Caemarfon.