Skip to main content

^íí^r^ " ^ ^ ^ %°l8UIIi i o'cli Groleuo Chwi." £ "^^^PGWTOrç ?S3R ?QR ?QR PQR pQR ?QR ?QÇ pOR'^ ^ ^SOePORpO^G <pçyfr-- >u'w><y\^VW> y>^i^^^^^cyytf^ì^ÿ^j^g^^^-^^:*?^-* CYLCHGRAWN M î S O L AT WASANAETH EGLWYSI AC YSGOLION SABBOTÍIOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD. Dan Olygiaeth y Parchn. J. WILLIAMS, Liverpool, ac R. HUMriIBEYS, Bontnewydd. IONAWR, 1897. <gm* .SSS'.VSS^'VSS'.*AV CYNNWYSIAD: Nodiadau Cyffredinol ................ Caniadaeth y Cyseor.................. Yr Ysool Sabbothol GO Mlyxedd yx ol 5L\RAVOLA.ETH ÜP. HeRBER EyANS ...... 10 G-\versi yr Ysool Sul........................................ 11 Nodiadau ar Lyeratj........................................ 1 > Baeddon-iaeth ..............,............................... 16 PRIS CEINIOG. Argraffwydgon Gtcmm't/ Wasg Genedìaethol Gymreig (Cyf.), yn Swyddfa'r " Genedl" Caernarfon