Skip to main content

"mV LLAI FY NGOLEUNI I o'CH GOLEUO CHVI." Y LLUSERN: CYLCHGRAWN MISOL AT WASANAETH EGLWYSl AC YSGOLION SABBOTHOL T METH0DI8TIAID CAIFINAIDD. DAN" OLYGIAD Y PARCH. R. HUMPHREYS, BONTNEWYDD, a'r PARCH. JOHN WILL.IAMS, LIVERPOOL. Hen Gyfres, Cyf.^HlT Cyfres Newydd, Cyf. V. CAEENAEFON: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD QAN GWMNl'R WASG GEÌíEDLAETHOL GYMREIG (CYF.). 1897.