Skip to main content

Rhif 46. Cyfres ISTewydd. ?>• Oyf. IV. PÊ^Q> " îíicl Llai fy Ngoleuni i o'cli G-oleuo Clrwi." ^*^*^.»^*^v»^*v^*"v»^v*^- cN r^y^- foo^ r^u~\ r eöé f^SQR^?P-' ?G ?Q« P€^ 9QR ?QR ?Q? ?Q5 £Q* fŵ GYLCHGRAWN MISOL AT WASANAETH EGLWYSI AC YSGOLION SABBOTHOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD. Dun Olygiaeth y Parchn. J. WILLIAMS, Liverpoo), ac R. HTJISPHREYS, Bontnewydd. tm* HYDREF, 1896. &m, ■ SSS,.S,.'.S'.i>SVSi.,»ii'i,.i«'.^*.'.iS\VS".,i,i* CYNNWTSIAD: . Nodiadau Cyffuedinol ...................................... 145 / Ein Hysgolion Sabbotiiol.............................,----- 148 í Iahn Ymddy'giad y'n Nhy Dduw ............................ 151 { f GwEHSI YK YSGOL SuL........................................ 152 Barddoxiaeth .............................................. 160 NODIADAII AR Ly'FRAU . . ........... ....................... 160 PRIS CEINIOG. Argrafftoyd gan Gwmniy Wasg Genedlaethol Gynreìg {Gyf.), yn Sicyddfa'r 'f Genedl" Caer narýon