Skip to main content

CYLCHGRAWN MISOL AT WASANAETH EGLWYSI AC YSGOLION SABBOTHOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD. Dan Olygiaetli y Parchn. J. WILLIAMS, Liverpool, ac R. HTJMPEREYS, Bontnewydd. * '-Tŵ. •a ■■SS'.H'iSSVi.v.v>HSSSHSi%SS'JNSil'.S'.'.'.SV'.'.Si.i%%%S"iH%S'iN%1 CYNNWYSIAD: Nodiadau Cyffredinol ...................................... 129 Ein Hysgolion Sabbothol.............................„___ 133 Er Coe am Miss Ellen Jones, Ystrad, Bettws Gabmon ...... 134 GrWERSI yr Ysgol Sul........................................ 135 Emynau Diolchgarwch...................................... 143 NodiadÌlu ar Lyfrau........................................ 144 Y Neb y Ferthyn Iddynt.................................. 144 ^ws^í PRIS CEINIOG. Argraffwydgan Gwmniy Waíg Genedîaethol Gymreig (Cyf.), yn Swyddfa'r " Genedl" Caernarýon