Skip to main content

*f*Ì; Rhif 4?. Cyi'res Newydd. Cyf. IV "Nid Llai íÿ Ngoìeimi i o'ch Groleuo Ghwí.r -3#§ ^ *,.* *.<* po^ *><**. - pü^f&açps** po^fêè Lí><v:(fcP^ W5^- kf*v wv^'*» VŴ^m"^^S W'^aüt . ^ ŵ. be^ && *e^. > fces&es. .£_*&_.> Y LLUSERN , ..ÇpORpO^PG'í .w*. CYLCHGRAWN MISOL AT WASANAETH EGLWYSl AC YSGOLION SABBOTHOL Y METHODISTlAlI) CALFINAIDD. Dan Olygiaeth y Parchn. J. WILLIAMS, Liverpoo., ac B. HUMPHREYS, Bontnewydd. MS *m* MEHEFIN, 1896. gj^» ■rthSS-.S<.SW.N ■.SS-.SSSS-.-.-.S-.%SS-.S-.».-.SS».-sS-.'.'.'.l.1lS%V%1 CYMWYSIAD: Nodiadau Cyffredinol ...................................... 81 ì Ein Pobl Ieuainc eu Cymeriad, a'u lle mewn Cymdeithas {Parhad).............................................. 83 Ll-wyddiant................................................ 85 GwERSI YR YSGOL SiL........................................ 87 Yr Arholtad Cyfundetîol.................................... 9-"> PRIS CEINIOG. Argraffwyd gan Gwmniy Wasg Genedlaethol Gymreig {Cyf.) yn Swyddfa'r " Genedl" Caernarfon. v* <-v*ts-