Skip to main content

Rhif 41. Cyfres Newydd. Cyf. IV. u lid Llai fy Ngoleuni i o'ch G-oleuo Chwi." 'be3-ksŵ6^3ŵ£5€_aŵe^ CYLSCHGRAWN MISOL AT WASANAETH EGLWYSI AC YSGOLION SABBOTHOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD. Dan Olygiaeth y Parchn. J. "WLLLiIATfiS, Liverpoo], ac R. HTJMPBP.EYS, Bontnewydd. MAI, 1896. .S^r CYKK¥ISIAD !' NoDlADAU CyFFREDINOL ...................................... f ElX PoBL IeUALNC EtJ CyMEIUAD, a'ü LLE ME'ff.Y Cymdeithas (Parhad) Rohert Chidlaav, Manchester . . . . GwEESI VR YSOOL SuL............. NODIADAU AR Ly'FBAU ,............ Y Genedl yn Croesi'r Iorddoxex. 65 ! r- ! 6' I 70 :; 7i :| 79 : so j: PRIS CEINIOG. Argraffwyd gan Gumni'y Wasg Genedlaethol Gymreig (Cyf.), yn Sicyddja'r " Genedl," Caernarýon.