Skip to main content

<-*2e*^- Rhif 39. Cyfres Newydd. Cyf. IV. ^a " líà Llai fy SMsîini i o'cli Groleuo Gilwi.,, -^♦^♦^*V»^*^*X*^v-^^.> ?3d )£% >Bé >£3é ^m^wMäŵ^^ CYLCHG R AWN M ISOL AT WASANAETH EGLWYSI AC YSGOLION SABBOTHOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD. Dan Olygiaeth y Parchn. J. "WILLIAMS, Liverpoo), ac R. HUMPHREYS, Bontnewydd. %jjj MAWRTH, 1896. jjj* .«.«.■.'.-.*. ■.■.■.-.■.■.-»*.*--»-.-.-.*.'*.*.-.".--".-.-.*«*.'w*-'. ■..-»•.■■■ -«■■"■-»-«*.-.-.-*W-»J*»' CIMWISIAD: Nodiadau Cyeeredinol ...................................... 33 Trefniadau Addysgawl y Dosbarth ........................ 35 Ysgol Sul y Cwm. Gaii W. J............................... 37 Charles o'r Bala a'r Eneth Fach.......................... 39 CtWERSI YR YsOOL SuL........................................ 40 nodiadau ar lyfrau......................................., . ... 48 Manion.................................................... 48 PRIS CEINIOG. Argraffwyd gan Gwmniy Wasg Genedlaethol Gymreig (Cyf.), yn Swyddfa'r " Genedl," Caernarfon.