Skip to main content

mm Rhif 37. Cyfres Xevtydd. Cyf. IV. 'sq " tìâ Llai fy %oleuni i o'cli Goleuo Chwi." RQe ?pQRpQR?QRÎ CYLCHGRAWN MISOL AT WASANAETH EGLWYSI AC YSGOLION SABBOTHOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD. Dan Olygiaeth y Parchn. J. WILLIAMS, Liverpcol, ac R. HUMPHREYS, Bontnewydd. "«Gä* *&» IONAWR. 1896. «=§§** .-.■.SS'iSI a'W'W-o'S.- CYNNWYSIAI) <f ft NODIADAU CyFFREDINOL ...................................... Ciriath-Sepher. Gan y Parch. R. 6. Rowlaud (Authropos).. Lle Cfrddoriaeth mewn Addoliad. II. G-an 0. Griffith, Pensarn .............................................. Yx y Tren.................................................. GwERSI YR YSGOL SuL........................................ Barddoniaeth................................,............. NODIADAU AR LYFRAU.......................................... ..... Manion.....i................................................. PRIS CEINIOG. Argraffwyd gan Gwmniy Wasg Genedlaethoi Gymreig {Üyf.), yn Swyddfa,r " Oenedl" Caernarýoit. 14 f 16 16 ^-