Skip to main content

Rhif 33. Cyîres Newydd. Cyf. III. " Uil Llai fy Igoleuni i o'ch G-oleuo Chwi." Ẃ* >^t^, "bd* )%><?■ A<?- %>eR PGt^JS rV f^ **«* ^^ F*<H ^cK *sc?</\><r r^cJ^c^rWy^cf r<(JKrätí? *3e b&ae* &* böebÖÈ hŵse^ aẁ b©e; 'cöó ^Se %öè tíöó bÇ%<£3e ifâŵöìsíeŵet böẀÖc IY LLUSERNI 'feíT-r«<^ro<^,'^><^r«ö r ^>w<vtf%^ew3t4 ' 90S'íOf;90E?90P'jOí)30P90£>90Ç90990990$9C,; > r^>c^ f^£?\ rAäcTS rTäc7vr*'jC' ^^c^r^^^^r^^r^cr^.r^iCMrtíC^ CYLCHGR AWN M ÌSOL AT WASANAETH EGLWYSI AC YSGOLION SABBOTHOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD. Dan Olygiaeth y Parchn. J. WILLIAMS, Iiverpooî, ac R. HTJMPHREYS, Bontnewydd. MEDI, 1895. ■ ■>»,«»«<«"--»"^ CYNNWYSIAD: l Nodiadau Cyffredixol ....................................... 129 f | Aelodau Eolwysig a'r Ysgol Sabbothol. Gan J. Beuno Jones, f Rhiwlas .............................................. 134 î í Diwygiadau Ciìefyddol Cymru. Gan W. Williams, Caeraarfon 135 ( GWEIiSI YR YSGOL SUL................• ,.............. *...... 137 $ Barddioniaüth 144 PRIS CEINIOG. Cf Argraŷwyü gan Gwmmly Wasg Genedlaethol Gymreig (Cyf.), J* yn Sicyddfu'r " Genedl," Caemarýon.