Skip to main content

Ehif 28. Cy-fres Newydd. Cvf. III. " Nid Llai fy Ngoleuni i o'ch Gtoleuo Chwi." \sà*-sTìà~\ *ö^ rkcfc rocr- \rT>C7Ì'át>í7V YLLU \fti<7Krt>£7^ GYLCHGRAWN M ISOL AT WASANAETH EGLWYSI AC YSGOLION SABBOTHOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD. Dan Olygiaeth y Parchn. J. "WILLIAMS, Brynsiencyn, ac R. HUMPHREYS, Bontnewydd. EBRILL,1895. ,-~- »Ú CYNNWYSIAD NoDIADAU CyFFREDLNOL ..................................., . . Taith i Ddinas Frair y Byd ac yn ol. Gan Miss L Jones Griffith, Nant Peris............................................ Rhagoriaethau Dyx fel Creadur. Gan J. G................. Gweusi Ysgolion Samîothol Arfon am 1895 - 96.............. YrR Epistolau Bügeiliol !; i| GWERSI YR YSGOL SuL . ;, ,' Nodiadau ar Lyfrau ,! 49 ■ 51 ,i i' 53 ;! 56 59 tí HSS^S*WHSW^%SV4SSV PRIS CEINIOG. Argraŷwyd gan Gwmniy Wasg Genedlaethot Gymreig (Ct/f),. yn Swyddfá'r " Genedl" Caernarýon.