Skip to main content

CYERES NeTTYDD. Cyf. III. *** " lid Llai fy Ngoleuni i o'ch Goleuo Chwi." e^->*^rf*k*)6)£3ék% bey «e% 0©^ **v; ^ ^ey be^ bSö ^sẁöŵèŵsẁesẁöé^^ «n Y LLUSERN! bC3c ! ^ ?GM ?GR 9G*tt^?GR^?G8?G%?G*?Qí. CYLCHGRAWN M ISOL AT WASANAETH EGLWYSI AC YSGOLION SÁBBOTHOL Y METHODISTIAID CALFIMIDD. Dan Olygiaeth y Parchn. J. WILLIAMS, Brynsiencyn, ac R. HTJMPHREYS, Bontnewydd. *S CHWEFROR, 1895. jj|b CTN.WISIAP: îs odiadau Cyffredinol................................... . . 17 Taith i Ddixas Ffair y Byd ac yn ol. Gan Miss L Jones Griffith, Nant Pei'is......................................... Emyn. Gan Trefljn, Caergybi .,,........................... Pregeth ar yr Ysgol Sabbothol. Gan y diweddar Barch. D. Morris, Bwlan....................................... Yr Arholiadau Sirol...................................... TEITniAU Paul.............................................. GwERSI YR YSOOL SuL........................................ A NGEU A BYD ARALI...................................... NoDIADAU AR L.YFRAU.................................... 20 22 23 25 26 28 30 32 WhywwwiW .■■■»■■■»».■.■« ' .WWS%VNSSSV.S*.V PRIS CEINIOG. Argraflwyd gan Gwmni y Wasg Genedlaetìwl Gymreig (Cyf), yn Swyddfa'r " Genedl," Caernarfon.