Skip to main content

Cyfb.es Newydd. Cyf. III. " Nid Llai fy flgoleuni i o'ch G-oleuo Clrwi." 5Öé * bes^ ^ böé ^ he^^^^böéäe^íje^ £3 ^3t se3bJ Y LLUSERN CYL.CHGRAWN MISOL AT WASANAETH EGLWYSI AC YSGOLION SABBOTHOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD. Dan Olygiaeth y Parchn. J. WILLIAMS, Brynsiencyn, ac B. HUMPHItEYS, Bontnewydd. *SÉ* I0NAWR, 1895. *-ll** CINNWISIAB: NoDIADAU CyFFREDINOL Taith i Ddlnas Ffair y Byd ac yn ol. Gan Miss L. Jones Griífith, Nant Peris................................•............ PwYLLGORAU ............................................... 1 Teitiiiau Paul.............................................. 9 | GwERSI YR YSOOL SfL...................................... 14 \ Holiadau ar Actau xin,—xv. 1'r Posdarth Hysaf.......... 16 Adolygiadau ar Lyfrau .................................. 16 ■^^»^^>i^^i*-^^^>i'^^^^'^^^^»»i'■^■■■^^'■^■■■">^%^^^■^b^b*W^S»^>■■^i^■V^^■W■^l■^»l PRIS CEIMOG. Argraflwyd gan Gwmni y Wasg Genedlaettiol Ggmreig {Cyf.), yn Swgddfa'r " Genedl" Caernurfon. L.n