Skip to main content

Ehif 24. CYEB.ES ÎÌETYYDD. Oyf. II. " Nid Llai fy Igoleuni i o'ch Gtoleuo Chwi." ÌPÍC^Í YLLUSERN /v <V ^ <V V? <V \j> o^/ Vj? <^v-yp ç^J Kj? *?» ?<ví w> v w?v !^V sp V^^^^^ v^ vw> vw>vw?«W ^> Í)0étf5êtf3dg3í CYLCHGRAWN MJSOL AT WASANAETH EGLWYSI AC YSGOLION SABBOTHOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD. Dan Olygiaeth y Parchn. J. WILIiIAMS, Brynsiencyn, ac R. HUMPHREYS, Bontnewydd. *|ŵ RHAGFYR, 1894. *<pt CYMWYSIAD: ' | NoDIADAU CyFFREDINOL.................................... 181 \ i HOLIADAU AE HANES PaüL............,..,,,...„............ 1? 5 1S7 "| Y Sacramentau i Gwersi yä Ysgol Sul ............................««...... 189 ] Barddoniaetii. " Er côf am Anne Jones, Bodwina, Gwalchmai. Gan J. Griffìth, Gwalchniai............................ 193 [ <\ Man 194 ., PRIS CEINIOG. ArgraŷwyaIgan Gwmniy Wasy Genedlaethot Gymreig (Cyf), yn Swyddfa'r " Genedl," Caemarýon.