Skip to main content

Ehif 19. Cyfb.es Newydd. Cyf. II. " lid Llai fy Igoleuni i o'ch Groleuo Chwi." *v* *><?> ^cH, ^d->%<?■?■*<? %,'R >Q Ké 5ÖÉ £% np^w^ k>w^ W'^W->' y w^; Y LLUSERN ? pQS ?Q* PQR pOR^pG^poRpoçpoRpo^ CYLCHGRAWN M ISOL AT WASANAETH EGLWYSl AC YSGOLION SABBOTHOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD. Dan Olygiaeth y Parchn. J. WILLIAMS, Brynsiencyn, ac B. HUMrHBEYS, Bontnewydd. í€^j GORPH ENAF, 1894.gpg* CYIS'INWISIAI): ÎSODIADAL CyFFREDIXOL ,................................ 103 Athrawes Lwyddianuì? Gan Katc Evang, Mur Poeth........ 105 i f í -n f \ CyMANFAOEDD YsGOLION . ........... í Arholiai; Cyixxdebol yk Ysgol Sabbothol 107 í lOí 5 Y Dosbarthiadac Hyxaf ........................... 1K í Cynohor. Gan John Griffitb, Gwalchmai .................... 114 > f r ' Taith Gyntaf Pail Gaii Efrydydd ........................ 115 { ; í Rhydohad Petk o Garchar. Gau T. Jone.s Parry, Fachwen .. 1\^ ."WWW"^-.^»---" PEIS GEINIOG. Argrotwyd çan Gwmni y Wasg Üenedìaetìwl Gymrehj (Cyf), 't/ìfSicijddfa-r " Genedl," Caernarfon.