Skip to main content

Ehif 18. Cyeres Nettydd. Cyf. II. " lid Llaá fy Igoleuni i o'ch Gtoleuo Chwi." ^f^^f^^MẄŴ ì fo€^^G^(vCry%<f^, Y LLUSERN ?v>^v ***<*« CIYLCHGRAWN MISOL AT WASANAETH EGLWYSI AC YSGOLION SABBOTHOL Y METHODISTIAID CALFIMIDD. Dan Olygiaeth y Parchn. J. WLLLIAMS, Brynsiencyn, ac R. HTJMPHREYS, Bontnewydd. f^jf MEHEFIN, 1894. «* '.......................................... '" ì CYMWISIAD: ,t îTodiadatj Cyffredinoi...................................... í Yiì Unfed Awr ar Ddeg.................................. í Ylt EriSTOL AT Yll AliGLWYDDES..............„,........... í Ciusyedl y Dyn a'r Wiber................................ Gayella Yslryd Pefgethwe................................ Baepdosiaeth ............................................ Gweesi yb Yssol Sul :--- Ddosbarthiadau Hynaf............................ Yr Arholiad Cyfundelol.................................. PRIS CEINIOG. Argraŷwyd gan Gwmniy Wasg Genedlacthol Gymreig {Cyf), yn Stcyddfa'r " Genedl," Caemarfon.