Skip to main content

Ehif 17. CyERES NEWYDD. Cyf. II. " Md Llai fy Igoleuni i o'cli Groleuo Chwi." 1Y LLUSERNI *» pO^pG^^pQ pQs p©R PQ* î ^ ?€>c ^ ?or po^^powpospORpo^ CYLCHGR AWN M ISOL AT WASANAETH EGLWYSI AC YSGOLION SABBOTHOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD. Iîan Olygiaeth y Farchn. J. "WILLLAMS, Brynsiencyn, ac R. HTÎMPHBEYS, Bontnewydd. MAI, 1894. *g|#4 ÎCYM WISIAI): NODIAIMt' Cyi?1TíEDIX0J . ,................................ ( : Maeí T.laiti: \ Flwyddyx................................ 7: Yiî Ysgol Sil yx y Sasiwn................................ 7-i í Y Ciiistionogion ItTDDEWiG. Gan Eiigene Stock ............ 7(! ( GrWERSI Ylí YSGOL SaRBOTHOL :— { Y Ddat: Ddosbarth Hynaf........................ 7S í Y DOSBARTIÌ IeTîENGAE............................ 82 £ Auoi.Yni.vnAr ai: Lyeratj .,.,..,..............»............ S3 > Barddoxiaeth. "Ac ar fy ngwieg j bwriasant goelbren.*' £ GanTreflyn........................................ 84 > PBIS CEINIOG. IfT. Argrcŷwydgan Gwmniy Wr.sg Genedlaethol Gymreig (Cyf), - 'yn Swyddfá'r " Genedl" Caernarfòn.