Skip to main content

■~B?z£^r^ Ehif 10. Cyfiies ISÍewydd. Cyf. II. "Tff Md Llai fy Igoleuni i o'cli Goleuo Cllwi.,, yr ^ " % Cif Cá^ fyti ^yJf: ^^' ^ ^^ r^ ^^ ^^ ^^^^^^c^^^ŵÿW6 í - .• - rf i *,"x bew^ bèw^ x$é b©?; &esa ^ fee^ ^eSd Sö^^äüẅ^^&oẃüi ^ W- W.-'- *,c/ y^^e^í CYLCHGRAWN MiSOL AT WASANAETH EGLWYSJ AC YSG0LI0N SABB0TH0L Y METHODISTIAID CALFINAIDD. lian Olygiaeth y Parchn. J. WILLIAMS, Brynsiencyn, ac B. HTJMPEEEYS, Bontnewydd. Ŵ* EBRILL, 1894. Ŵ si ^3-.___________-_________Ŵ>>: CYMWISIAD: NoDIADAU CyFITíEDIN'OL. Lythvk oddiwrth v dhyeddar Barch. William Charles at Eglwys Gwalchmai.................................... Y CwYMl'............... Yii Ysgol Saiìisothol ... GwEESI Tlt YsGOL 8üL . DosDARTHIAPAU IeUENGAF Barddoniaeth ........, Adolygiadai' ah Lyerau PRIS CEIMOG. 60 63 ; 65 i! 68 -w-' Argraŷwyd gan Gwmnìy Wasg Genedlaethol Gymreig (Ot/f.), vn Swyddfa'r " Genedl," Caernarýoti.