Skip to main content

Rhif 14. Cyfres Newydd. Cyf. II. " lid Llai fy Igoleuni i o'cli G-oleuo Chwi." 5Qe-»-- -«--«-- -—.-«_---_-• _■__ -__— ' -«- -—SQ „ _ _ _ „ _ „ . _ ______ ^3 _ _ _ __- tt*.7bö- *k-aa^yès^0lxscaas;>» >-.»r^6>oíöc*aüâ ítr^e^^eeOö -"^o*^; e^^6 ÍY LLUSERN CYLCHG R AWN M 1S0L AT WASANÀETH EGLWYSI AC YSGOLION SABBOTHOL Y METHODISTIAÍD CALFINAIDD. Dan Olygiaeth y Parchn. J. WILLIAMS, Brynsiencyn, ae R. HTJMPHREYS, Bontnewydd. «f^CHWEFROR, 1894. <N| JASVV CYNNWYSIAD Nodiädau Cyffredinol...................... ............ Duw a'i Briodoliaethhu .................................. Y Beibl a'e Oes. Gan John Rowlands, Llwydiarth ........ Amynedd. Gan Hanuah Jones, Nurses' Home, Liverpool .... Cwestiynau ar y Mafs Llaffr. Gan J. Beuno Jones, Rhiwlas Gwersi yr Ysgol Sul :— Y Ddau Ddosbarth .............................. Dosbarthiadau Ieuengaf.......................... Cyfarfod Ysgolion. Dosbarth Bangor, Twrgwyn ........... Barddoniaeth :—" Y Fynwent." Gan Robert Hughes (Glasforj, Caergybi.......................... " Y Gwr Goîudog." Gan Hugh Roberts, Ty'n yr Onen, Llangwyllog Adolygiadau ar Lyfk.au................................. PRIS CEINIOG. Argraŷiryd gav Gwmniy Wasg Genedlaethol Gymreig (Cyf), yn SwydâfcÇr " Genedl," Caernarfon. 21 24 25 •27 29 30 33 34 34 ,; 35 ': 36 ;.