Skip to main content

wmm' i*yu r*t? ^Ŵŵö -1 ■ m .'■•■. GYTflRES'ÌJ'EWYBD. " ffid Llaì fy Igoleüáit o'cli êẁitò Cìiwî*.w vwvy>v^<K-<PV^vW>V*'Vv -■■ VVV .'-V G Y L C H G R A W N M IJLQ P AT WASANAETH EGLWYSI AC YSGOLHH SABBQTEÜkJ. METHODISTIAID CALFLNAIDD.' . ■ .■-,■•■- •') Dan 4>Iygiaeth y Parchri. J. WILLj^UffS, Brynsiencyií,; v j ac R. HUMPHSEŸSj Bcptn%ydd« i " fH -___!__8__á-__ rfs taNAWR, 1894..' 3m* .1 * Nudiadaj; Cyitkeihn:Ol............"........------ - . ...../T 0V Cadwalaì>k Lloyd*Llantihangel. Gan ÎÜen Efrydydd ,..." J YmGÒM RHẂîíG DWY EoBWYN YN NGHYLCH DlLLAD Gjà. 5 P> 7 ' b ," *ù Ceridwen Peris .. y"X#.*.................j... V.......^ >«?" ^C U _ YMaesLl.otiç. Act. L5ry.II. Gau J. Beuno Jones, Rhiwlas 11 'r*lr\ GWERSJ YK YsGOL SuL :— Sj * "Y Ddau DdoJ!ẅ ....... .,.-.............. ..'.'..<... f4 ./ Holiadau ar gyier y Dosbarthiadau Ieuengaí^ . ..-.ÍTr 1* * Baudduniaeth :—"Anadl." Gan Dewi Ŵìau Teifi. " Galwad yr Efengyl." Gan Mr. John Owen, Talẁrn------------- ..... 20 ! I f ■ ' \: i PRIS CEINIOG. Arttrtíŷwijdi^an JBwmnì y Wnsg Genpdhtethol Gyrrireig (Cyf.), tjnWt^fa'r^Gened^^srnarýoti.