Skip to main content

Cyfres Nwydd. Cyf. I. " lid LM fy Ngoleuni i o'ch G-oleuo Chwi." ^v^*x*«vv^v**^' !í be.% beì* be^ &üe! be^ae3ek3ése36ksẁe5€k3ŵie3t YLLUSERNi pb>pQppQ^pe?fpQr pww* tfytfw^^'ww5*»** CYLCHGR AWN M ISOL AT WASANAETH EGLWYSI AC YSGOLION SABBOTHOL Y METHODISTIAID CALFIMIDD. Dan Olygiaeth y Parchn. J. WILLIAMS, Brynsiencyn, ac R. HTJMPHREYS, Bontnewydd. -^ RHAGFYR, 1893. ^' ì' ; T- 'ì'- ,»-»-»-^w-.-.-.-.-.-.*.-.*.-.*.*.*.*.*.*.* CYMWYSIAD: Nodiadau Cyffredinol. ........................ s........... 177 Beth yw Datgsddiad. Gan'y Parch. W. Glynne, B.A., Manchester...................................... 179 SlAHAD YN GYHOEDDUS ...............................____ 180 Y Maes Llafur. Act» L—XII. Gan J. Beuno Jones, Rhiẁlas 181 GwERSI YR YSGOL SUL !---- Y Ddau Ddosbarth............................ Holiadau ar gyfer y Dosbarthiadau Ieuengaf ___ Claddu Db. Hughes ....................:.-----........ NODIADAU AR LyFRAU...... .............................. 185 . 189 ì 190 190 PRIS CEINIOG. Argroŷicyd gan Gwnini y Wasg Genedlaethol Gymreig (Cyf), yri SwyddfaW " Gënedl," Cdernàrfdn.