Skip to main content

^ỳfma&à' Rhif 9. Cytres Neẃydd. Cyf. I. M Md Llai fy ITgoleuni i o'ch Gtoleuo Cnwi." Y LLUSERN . .. ^9GP?GR?GP'íG?^?GP*?GP?G£?GP?G*^>\ CYLCHGRAWN MISOL AT WASANAETH EGLWYSI AC YSGOLION SABBOTHOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD. Tan Olygiaeth y Parchn. J. "WILLIAMS, Brynsiencyn, ac B. ELWIEEEYS, Ecntrewydd. l&&: *SÉ* MEDI, 1893. *mm I.-W-.-.-.-»- I t i f CYNWYSIAP: Nodiadal Cyffhedinol......................• . <........... Pebson a Gwaith yb Ysbbyu Glan......................... Hanis y Cyfvndeiî...................................... 1\IIACLVNIAETH NeTLIDTJOI. ................................ " Dim Ond ".............................................. îseuth \n Ysbbyd Gi.an. Gan Thomas Wüliams, Gwalchmai GWBRSI YB YSGOL SVL '.— Y Ddau Ddosharth ............................ " Y mae syched AiiNAi'." Gan Treflyn.................... NöDIAÍUtJ AU LYFBAC .......................>............. 129 131 134 136 138 ]39 140 144 144 PBIS CEINIOG. •grcjfunjä gan Gtcnwi y JVasff Gcnedlaethol Gymreig {Cyf.), 'ì/n Sẅyddfa'r " Genedi" Caernarton. L-»