Skip to main content

Rhif 7. Cyfb.es Newydd. Cyf. I. +9À " Nid Llai fy Ngoleuni i o'ch Goleuo Cnwi.,? IY LLUSERNS ycy-gcyCp^S^ gyQV ÇpÇ) QV ^pV p^ gcy ^<y ^cg ^cyÇ^j ^pcy SgW^^^W3Ŵg3t' GYLCHGRAWN M ISOL AT WASANAETH EGLWYSI AC YSGOLION SABBOTHOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD. Dan Olygiaeth y Parchn. J. WILLIAMS, Brynsiencyn, ac B. HTJMPHBEYS, Bontnewydd. GORPH., 1893. |AV^%V%%W.'.V.W^AW.V.V.V.' .".-.-.•.■.•.•.•.•.* CYNNWYSIAD: NoDIADAU CYFFREDINOL................... ............... Beth yw Prif Addurn Mehch Ieuanc'? Gan Matilda ...... Yr Offeryn Cerdd yn yr Addoldai. Gan Cadfauydd...... AtTAU YR A POSTOLION ,.................................... MAES LLAFUR YSGOLION SABBOrHOL Methodistiaid Calfinaidd Cymru:— Y Dosbarth Hynaf.............................. Y Dosbarthiadau Ieuainc...................... Ochenaid ar ol y Diweddar Mr. William Jones, Clwt- ybont. Gan Martha.................................. " Cyfanswm Llawn." Gan John Hughes, Penucheldref, Lian- . fflewyn ................... .................... NODIADAU AR LYFRAU ...................... ...... DOSBARTH GWALCMMAI....................................... PRIS CEINIOG. qt Argraffìoyd gan Crwmni y Wasg Genedlaethpl Gymreig ( Cyf.) yn Swyddfä'r " Geìiedl" Caernarfon. 97 99 100 101 103 lu8 110 1; 111 iii .; 112 ! k, *-y y1-]}