Skip to main content

Bhif 6. CXFJR.ES NEWYDD. Cyf. I. <ÊL i " Bd Llai fy Ngoleuni i o'ch Goleuo Chwi." *Qft Y LLUSERN! 5Q? hPWW3kẁe^iŵí ewẅ*; CYLCH G R AWN M 1 S O L AT WASANAETH EGLWYSI AC YSGOLÎON SABBOTHOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD. Dan Olygiaeth y Parchn. J. "WILLIAMS, Brynsiencyn, ac R. HTJMPHREYS, Bontnewydd. MEHEFIN, 1893. *&& ;^vs%vv.*.%' CYNNWYSIAB: NoDIAPAf CyI"J'1í.EDINOL........ ____..... ............... John" Fbnhy. Gan Hemy Hughes, Bryncir ................ Yh Ahholiad Cyfcndejîol am 1893 ........................ Maes LLAiftu Ysgolion Saiujoj'hol Mf thodistiaid Caleinaidd Cymhu : — Y Dosbarth Hynaf............................. Y Dosbarthiadnu Ieuainc DoSHAHTH P-WLLHELI...................................... Ahholiad Saio.nol Doshauth y De, Mon ................. 8i ; 83 87 88 93 J 96 ;i 96 i' PRIS CEINIOO. Irarcffwyd yan Gmnniy Wasq Genedlaethol Gymreig {Cyf), " ' " yn Swyddfa'r "Genedl, Caemarýon."