Skip to main content

Rhif 5. Cyfres ISTewydb. Cyf. I. " Md Llai fy ftgoleimi i o'cli G-oleuo Chwi." . i£3bi£3o _£36ò^3o _k36'_%3o x3e Y LLUSERN! CYLCHGRAWN MISOL AT WASANAETH EGLWYSI AC YSGOLION SABBOTHOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD. Dan Olygiaeth y Parchn. J. WILLIAMS, Brynsiencyn, ac R. HUMPHREYS, Bontnewydd. i€fi>* MAI, 1893. CYMWYSIAI): NoDIADAU Cyffredinol......... ...................... , Thomas J. Thomas, Waenfawr............................. ÿ Y Pregethwr a'i Gynddelwau. Gan Alafon................ 5 AcTAU YR ArOSTOLION ...................................... % Maes Llafur Ysgolion Sabbothol Methodistiaid Calfinaidd \ Cymru:— í Y Dosbarth Hynaf.............................. JÎ Y Dosbarthiadau Ieui'nf- ...................... t, Adolyoiadau ar Lyfrau .................................. í Y Deigryn. Gan Dewi Glan Teifi........................... 70 ,' 80 PRIS CEINIOG. Ar<jrrj}jvì/d fftin Gwmm'y Wasg Genedìaethol' Gymreig (Cyf), yn Sicyddja'r " Genedl, \£uei'n<ir}ftii"