Skip to main content

Rhif 4. Cyfb.es Newydd. Oyf. I. " Ifid Llai fy Ngoleuni i o'ch Goleuo Chwi." f\ r\ià^\ fôscri (v<r\ f Í^5ék56^3í Y LLUSERN! CYLCHGRAWN M ISOL AT WASANAETH EGLWYSI AC YSGOLION SABBOTHOL Y METHODISTIAID CALFIMIDD. Dan Olygiaeth y Parchn. J. "WILLIAMS, Brynsiencyn, ac R. HTTMPHREYS, Bontnewydd. ⣠m* EBRILL, 1893. *m % %a___________________:_______________ŵ>> t*mwmmMmmmm.'.m CYNNWYSIAD: NoDIADAU CyFFREDINOL ........ , ,..................•...... Gwastraffu ìîerth. Gan y Parch. Owea Pariy ............ Y Pregethwr a'i Gynddelwau. Gan Alafon................ Maes Llafur Ysgoi.ion Sahhothol Methodistiaid Calfixaidd Cymru. Nodiadau ar Lyfr yr Actau. Peu. I - XII..... •19 50 53 55 ,, ^»VNSSV ' PEIS CEIMOfl. Argruffmjd gan Gwmni y Wasg. Genedlaethol Gymreig {Cyf.), yn Swyddfá'r " Genedl, Caernarpm."